VEFK NEDİR

Vefk nedir:

VEFK kelimesi uyma, uygunluk, tesirli dua manalarına gelmektedir.

Havas ilminde kastedilen ise 2 li 3 lü 4 lü 5li vs… ve daha çok kareler olan, içinde harf sembol rakam kelime ayet esma vs.. bulunan şekillere denir.

Bu vefkler usulüne uygun çizilirse belirtilen amaca uygun ruhaniler görevlendirilir. Bu görevliler vasıtası ile istekler gerçekleştirilmiş olur.

Vefklerin yapım aşamasında dikkat edilmesi gereken başlıca kaideler vardır.

Bu kaidelere uyularak yapılan vefklerin işe çalışma ihtimali daha yüksektir.

Rakamsal vefkler:

Sayılı vefklerin kontolü yapıldığı zaman üstten alta, sağdan sola, yada çaprazlama olarak toplandığı zaman eşit çıkması lazım.

Eğer değişik çıkıyorsa vefkte hata vardır.

Bir ayrıntı: Bazı 3 lü vefk lerde artan sayılardan dolayı tek hanede sayı değişikliği çıkabilir.

Bazı kaynaklara göre artan sayı kaldığı zaman o vefk olmaz densede

Bazı kaynaklarda artan sayı 7. haneye eklenir deyip bu tür bir vefke olur demektedir.

Harf vefkleri:

Bu vefklerin kareleri içinde harf yada kelime yada ayetler bulunabilir.

Bunlar genel olarak sağdan sola yazılır vede özel bir sıra takibine gerek yoktur.

Bazı harfli vefklerdede sayılarda oluğu gibi sıra takibi gerekebilir.

İşin uzmanı olan kişiler rahatlıkla çözebilirler..

Sembol vefkleri:

Bu vefklerin içinde hatem yada tılsım dediğimiz şekiller yer alır.

Bunlar bazen rakamlı vefkler gibi sıra takibi gerekir

Bazen harfli vefkler gibi sağdan sola olmak kaydıyla sırayla yazılabilir.

Teksir ve bast usulleri ilede yapılan vefkler mevcuttur.

Bazı vefklerin yapım aşamasında gerekli olan günün yada vefkin görevlileri bulunup gerekli okunması gereken dua yada esması vs.. gerekirken

Bazı vefklerde böyle bir durum söz konusu değildir.Her kişiye aynı şekilde tatbik edilebilir.

Bunlara herhangi bir özel olarak müvekkil adı yazma yada okuma yapmaya gerek yoktur.

Kategoriler bölümünde daha ayrıntılı bilgiler verilmiştir. İnceleyebilirsiniz


Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.